11 07

UAB „Mazgas“ verslo procesų optimizavimas sukuriant informacinę infrastruktūrą

Projekto tikslas - įmonės konkurencingumo didinimas sukuriant kokybišką infromacinę infrastruktūrą.

Projekto metu įsigytas pažangus programinis paketas, veikiantis internete, apimantis verslo valdymo programą, pagrindinius verslo valdymo procesus, turintis integruotą, pilną apskaitą.

Meniu